Om oss

Vi på Acumis Minds satsar på kvalitet snarare än kvantitet och har därför handplockat ca 30 konsulter som inte bara har en exceptionell kompetens inom sitt område utan som också har en god social förmåga. Tillsammans har vi en bred kunskapsbank med uppdrag inom allt från mjukvaruutveckling till projektledning. Mer information om våra inriktningar finns längre ner på sidan.

Med ett kontor i de inspirerande miljöerna vid Skeppsbron i centrala Göteborg har vi närhet till stadens ständiga puls såväl som till våra kunder. Det gör att vi kan hålla en god kontakt med våra konsulter som sitter ute hos kund vilket gör det lättare att känna av hur våra medarbetare mår. Genom att få våra medarbetare att trivas och må bra ger vi dem goda förutsättningar för att prestera bra hos våra kunder, vilket vi ofta får bekräftat i samtal med kunderna.

 

Inriktningar

SOFTWARE
ENGINEERING

Vi gör många olika slags jobb hos våra kunder. Det kan vara allt från integrationen av befintliga system till att vara med i utvecklingen av något nytt vilket innebär att arbetet med mjukvaruutvecklingen kan ske antingen nära eller längre ifrån hårdvaran.

Utöver jobb hos våra kunder har vi som ett kunskapsbyggande projekt laborerat med AI och maskininlärning för att lära oss mer och utveckla våra kompetenser. 

ELECTRICAL
ENGINEERING

Inom elektroniken är vi delaktiga i varje del av kedjan. Från att modernisera analoga system till att utveckla kraftenheter från grunden. Vi är kontinuerligt med i utvecklingen för att projekten ska klara framtidens krav och säkerställa fortsatt funktion i existerande system. Exempelvis är vi aktiva inom analog och digital elektronik samt kraft och högspänning.

Project
Management

Vi har projektledare som leder projekt inom flertalet olika branscher och i olika utsträckning. Det öppnar upp för flera möjligheter, allt från att leda produktutvecklingsprojekt hos stora kunder till att handleda team i övergången från en arbetsmetod till en annan. Vi har medarbetare med certifikat inom SAFe, Scrum och Lean Project Management men är inte främmande för att även beblanda oss med klassisk projektledning. 

CONNECTED
SOLUTIONS

Med kunder inom fordons-, IT- och telekommunikations-branscherna får vi vara med i utvecklingen av de senaste produkterna och systemen som sammankopplar människor med teknik. Vi har konsulter med goda kunskaper inom sensorer, nätverk, analys och rapportering och är aktiva inom områden så som cybersäkerhet, edge computing och sensor fusion. 

Systems
Engineering

Inom systems engineering bidrar vi med interdisciplinär kunskap och ett innovativt tankesätt i allt från utveckling och ledning av komplexa system till avancerade tester och simuleringar. Våra konsulter arbetar med allt från systeminteraktion och sammansättning av system till specialisering inom mjukvara eller hårdvara. Detta inkluderar områden så som systemdesign, test och validering och kravhantering. Till exempel är vi för närvarande delaktiga i digital hårdvaruutveckling för FPGA och ASIC, samt andra inbyggda system. 

Slide 1
VÅR RESA
Vill du läsa om vår resa?

var vi två killar sprungna strax söder om den täta barrskogen i Bergslagen och från de saltstänkta klippor som utgör landets västkust.

var vi två killar sprungna strax söder om den täta barrskogen i Bergslagen och från de saltstänkta klippor som utgör landets västkust.

var vi två killar sprungna strax söder om den täta barrskogen i Bergslagen och från de saltstänkta klippor som utgör landets västkust.

År 2014 korsades Thomas och Carl-Martins vägar för första gången. Under en anställningsintervju kunde de ana sina gemensamma värderingar och tankar kring samspelet mellan företag och individer men att de tankarna skulle leda till ett bolag hade de ingen aning om då.

År 2014 korsades Thomas och Carl-Martins vägar för första gången. Under en anställningsintervju kunde de ana sina gemensamma värderingar och tankar kring samspelet mellan företag och individer men att de tankarna skulle leda till ett bolag hade de ingen aning om då.

År 2014 korsades Thomas och Carl-Martins vägar för första gången. Under en anställningsintervju kunde de ana sina gemensamma värderingar och tankar kring samspelet mellan företag och individer men att de tankarna skulle leda till ett bolag hade de ingen aning om då.

Efter några år ihop på samma företag vaknade känslan hos båda att det vore spännande med något eget, att skapa en plats med människans välmående i fokus där alla involverade själva kan styra sin utveckling. Tankarna växte sig större tills det en dag gick att skönja konturerna av Acumis Minds.

Efter några år ihop på samma företag vaknade känslan hos båda att det vore spännande med något eget, att skapa en plats med människans välmående i fokus där alla involverade själva kan styra sin utveckling. Tankarna växte sig större tills det en dag gick att skönja konturerna av Acumis Minds.

Efter några år ihop på samma företag vaknade känslan hos båda att det vore spännande med något eget, att skapa en plats med människans välmående i fokus där alla involverade själva kan styra sin utveckling. Tankarna växte sig större tills det en dag gick att skönja konturerna av Acumis Minds.

NU
NU

har Acumis Minds gått från ritbordet till verkligheten och blivit det lilla företaget med det stora hjärtat.

har Acumis Minds gått från ritbordet till verkligheten och blivit det lilla företaget med det stora hjärtat.

har Acumis Minds gått från ritbordet till verkligheten och blivit det lilla företaget med det stora hjärtat.

Namnet Acumis är ett anagram för latinets amicus, ett ord vars betydelse är trevliga vänner medan Minds speglar de runt 30 stycken skarpa sinnen vi samlat bland våra medarbetare.

Namnet Acumis är ett anagram för latinets amicus, ett ord vars betydelse är trevliga vänner medan Minds speglar de runt 30 stycken skarpa sinnen vi samlat bland våra medarbetare.

Namnet Acumis är ett anagram för latinets amicus, ett ord vars betydelse är trevliga vänner medan Minds speglar de runt 30 stycken skarpa sinnen vi samlat bland våra medarbetare.

Bolaget hittar sin hemvist inom industriell forskning och teknisk utveckling där vi som en naturlig samarbetspartner till våra kunder kan bidra med kunniga specialister.

Bolaget hittar sin hemvist inom industriell forskning och teknisk utveckling där vi som en naturlig samarbetspartner till våra kunder kan bidra med kunniga specialister.

Bolaget hittar sin hemvist inom industriell forskning och teknisk utveckling där vi som en naturlig samarbetspartner till våra kunder kan bidra med kunniga specialister.

Genom en stark laganda och en miljö där individen själv kan påverka såväl sin egen utveckling som bolagets väg framåt har vi blivit framgångsrika.

Genom en stark laganda och en miljö där individen själv kan påverka såväl sin egen utveckling som bolagets väg framåt har vi blivit framgångsrika.

Genom en stark laganda och en miljö där individen själv kan påverka såväl sin egen utveckling som bolagets väg framåt har vi blivit framgångsrika.

Imorgon
IMORGON

fortsätter vi med vår vision vars grundpelare är att vi, tillsammans, skall vara ett bolag där vi trivs och har människan i fokus.

fortsätter vi med vår vision vars grundpelare är att vi, tillsammans, skall vara ett bolag där vi trivs och har människan i fokus.

fortsätter vi med vår vision vars grundpelare är att vi, tillsammans, skall vara ett bolag där vi trivs och har människan i fokus..

Acumis Minds skall vara en personlig hemvist där människan står i fokus. Målet är att vara frukten och resultatet av vad alla som är en del i bolaget tycker och värderar och det skall vara grunden till att vi trivs och lyckas med det vi företar oss. På långsikt medför det att vi fortsätter vara en samling duktiga och engagerade specialister där vår laganda och våra trevliga sinnen gör att vi trivs och lyckas med det vi företar oss.

Acumis Minds skall vara en personlig hemvist där människan står i fokus. Målet är att vara frukten och resultatet av vad alla som är en del i bolaget tycker och värderar och det skall vara grunden till att vi trivs och lyckas med det vi företar oss. På långsikt medför det att vi fortsätter vara en samling duktiga och engagerade specialister där vår laganda och våra trevliga sinnen gör att vi trivs och lyckas med det vi företar oss.

Acumis Minds skall vara en personlig hemvist där människan står i fokus. Målet är att vara frukten och resultatet av vad alla som är en del i bolaget tycker och värderar och det skall vara grunden till att vi trivs och lyckas med det vi företar oss. På långsikt medför det att vi fortsätter vara en samling duktiga och engagerade specialister där vår laganda och våra trevliga sinnen gör att vi trivs och lyckas med det vi företar oss.

previous arrow
next arrow